Kontrasts

Fonta izmērs

news_show

Peace Please spēle

Peace Please spēle, un Vadlīnijas, kas to pavada, tika izveidotas, lai palīdzētu darba kolektīviem palielināt izpratni par dažadiem procesiem kas notiek grupā, kā arī nodrošinātu rīkus un metodes, kas var veicināt pāreju uz kultūru, kuras pamatā ir nevardarbīgas darbības un principi, kas veicinā mieru.

Tā ir izstrādāta organizācijām un kolektīviem, ar nolūku palīdzēt saprast, kas nedarbojas darba vidē. Katrai organizācijai ir iekšēja kultūra – idejas, vērtības, paražas un īpaša sociāla uzvedība, kas tiek pieņemta un sagaidīta. Apzinoties to, organizācijas dalībnieki var izpētīt savas organizatoriskās kultūras elementus un salīdzināt tos ar vērtībām, idejām un uzvedību, kas ir daļa no Miera kultūras.

Miera kultūra ir neatņemama daļa no pieejas vardarbīgu konfliktu novēršanai un alternatīva kara un vardarbības kultūrai un arī “bizness kā ierasts” principam.

Spēle Peace Please iepazīstinās spēlētājus ar Miera Kultūru, ļaujot diskutēt par izaicinājumiem, kurus var pieredzēt katrā no tās astoņām jomām un aicinās atrast iespējamās atbildes uz tiem. Spēlējot spēli, kļūst skaidrs, kā katrs var veicināt Miera kultūru praksē, it īpaši ikdienas darbā.

Miera kultūras jomas var likties grūti aptvēramas, tāpēc mēs tās esam iztulkojuši organizāciju kontekstā. Tādā veidā mēs ceram, ka “liela” un zināmā mērā abstrakta politiska koncepcija kā Miera kultūra kļūst taustāma un sasniedzama.

Spēles virsmērķis ir veidot sarunu starp spēlētājiem par Miera kultūras attīstīšanu savas organizācijas ietvaros, atspoguļojot to, kā viņi vēlētos reaģēt uz dažāda veida izaicinājumiem, ar kuriem viņi var saskarties. Izmantojot pārdomu jautājumus rokasgrāmatā, var novērtēt savu mācīšanās pieredzi, vienlaikus spēlējot spēli un pašvērtēt savu progresu kompetenču attīstīšanā Miera kultūrai.

ChangingTheGame