Kontrasts

Fonta izmērs

news_show

"Changing the game: developing Culture of Peace in organizations"

Stratēģiskas partnerības projekts "Changing the game: developing Culture of Peace in organizations" (Mainot spēli: Miera Kultūras attīstība organizācijās”), līg. nr. 2020-1-LV01-KA204-077564, ir ilgtermiņa biedrības "Radi Vidi Pats" koordinēts projekts, kas tiek īstenots 2021. un 2022. gadā sadarbībā ar 4 partnerorganizācijam - "Stichting voor Aktieve Geweldloosheid" no Nīderlandes, "KOBIETY.LODZ.PL" no Polijas, , "Catalyst for Growth" no Apvienotas Karalistes un "AddART" Grieķiejas.

Projekta mērķis ir palielināt organizāciju kapacitāti un spējas ievest un praktizēt Miera Kultūru savā darbībā un ikdienā. Tas tiek darīts pakāpeniski caur izglītojošas spēles un neformālas izglītības metodoloģijas rādīšanu un to izmantošanu biedru un aktīvistu mācībās par miera izglītību un miera veidošanas prasmēm.


Projekta uzdevumi ir:
1) Attīstīt un palielināt profesionālas un personīgas prasmes Mierā Kultūrā 10-15 darbiniekiem/ biedriem no 5 projekta partneru organizācijām un 30-45 aktīvistiem no 15 asociētam projekta partneriem no NVO un aktīvistu kustībām;
2) Izstrādāt inovatīvu izglītības metodoloģiju, kas ir balstītā spēlē par Miera Kultūru (3 moduli) un izplātīt to gan drukātā, gan digitālā veidā starp visiem projekta partneriem, sasniedzot mērķauditoriju ap 800-1000 cilvēkiem.

Mēs ceram sasniegt šādus rezultātus projektā laikā:

  • 10-15 mācību vadītāji/aktīvisti/organizāciju darbinieki piedalīsies divas Īstermiņa Personāla
    Apmācības pasākumos (Joint Staff Training events – C1 un C2), kur viņi padzisināti izpētīs Miera Kultūras konceptuālo pieeju un izglītojošo spēles dizainā pamatus, kā arī izstrādās pirmo versiju spēlei par Miera Kultūru.

  • Vēl citi 30 aktīvisti/mācību vadītāji/atbalsta personas un organizāciju darbinieki un brīvprātīgie piedalīsies Jauktā Mācīšanās Mobilitātē (Blended Learning Mobility event C3), kur viņi varēs iepazīties un izmēģināt gala versiju izstrādātai spēlei (IO1) un manuālam izglītotajiem (IO2). Projekta gaitā viņi izplātīs iegūto pieredzi, zināšanas un prasmes savas organizācijas un kopienās, tieši sasniedzot vēl 30-60 cilvēkus no mērķauditorijas.

  • Tiks rādīta izglītojoša Miera Kultūras spēle (IO1) un Rokas Grāmata izglītotājiem (IO2) angļu valodā, kur svarīgas daļas tiek pārtulkoti visu partneru valodās (Latviešu, Holandiešu, Poļu un Grieķu valodās).

  • Ir plānots organizēt 10 izplātīšanas pasākumus (E1-E10) – ar domu sasniegt 150 cilvēkus piecās valstīs, lai iepazīstināt viņus ar Īstermiņa Personāla Apmācības pasākumu (C1 un C2) rezultātiem un iesaistīt izstrādāta spēles testēšanā nacionālā līmenī. No šiem cilvēkiem tiks izvēlēti tie 30 aktīvisti, kas brauks uz starptautisko Jauktā Mācīšanās Mobilitāti (C3).

  • Sasniegt potenciālo mērķauditoriju ap 800 – 1000 cilvēkiem, kas varētu izmantot izstrādāto spēli (IO1) un rokas grāmatu (IO2) savā kolektīvā, caur tiešsaistes komunikācijas kanāliem (Projekta lapu, partnerorganizācijas mājaslapām, publikācijām sociālos tiklos).

 

“Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu”.

MieraKultūra ChangingTheGame