Erasmus+ mācību kurss: MindTheGreen

Projekta "Mind The Green"ietvaros mēs pavadījām 9 dienas kopā ar cilvēkiem no visas Eiropas. Projektā piedalījās dalībnieki no  Itālijas,  Francijas,  Portugāles,  Igaunijas,  Polijas,  Spānijas,  Grieķijas, Latvijas, Čehijas un Slovākijas.
Šis projekts bija par to, kā patērēt mazāk un videi draudzīgākus resursus.

Divas nedēļas aiz polārā loka

Šī gada novembrī piedalījos jauniešu apmaiņā ‘’Back to GreenLand’’, kas norisinājās Grenlandē, nelielā pilsētiņā Kangerlusuakā. Projekta temats bija par vidi un klimata pārmaiņām, tāpēc tā norises vieta - Grenlande, lielākā pasaules sala, kuru klimata pārmaiņas ietekmē ļoti spēcīgi, - bija visai likumsakarīga. Projekta ietvaros ar jauniešiem no vēl 5 Eiropas valstīm diskutējām par to, kas veicina klimata pārmaiņas, ko individuāli varam darīt, lai tās mazinātu, piedalījāmies radošajās darbnīcās, veidojām īsfilmas un, protams, arī apskatījām nedaudz Grenlandes.

Kur slēpjas maģija?

Jaunatnes darbiniekiem un citiem, kas strādā ar jauniešiem (pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem, mentoriem u.c.) ir iespēja bez maksas doties izglītības projektos, pateicoties programmas “Erasmus Plus” finansējumam. Tā ir lieliska iespēja uzzināt vairāk par jaunām metodēm, instrumentiem, satikt kolēģus no citām valstīm dalīties un gūt jaunu pieredzi. Plašāk tās pazīstamas kā apmācības, lai arī zem oficiālā nosaukuma - jaunatnes darbinieku mobilitātes slēpjas arī studiju vizītes, darba ēnošanas, partneru tīklošanās, semināri u.c. Šie pasākumi ir vērtīga pieredze, tādēļ es mudinu arī citus kolēģus izmantot šo iespēju.

Uzsāk izlietoto bateriju vākšanas kampaņu “Tīrai Latvijai”

Skaidrojot izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi, “Zaļā josta” izsludina ikgadējo kampaņu “Tīrai Latvijai”. Kampaņas mērķis ir ne tikai veicināt izlietotu bateriju dalītu vākšanu un nonākšanu pārstrādē, bet arī izglītot sabiedrību par pareizu rīcību ar videi kaitīgiem atkritumiem un vides saudzēšanas jautājumiem. Kampaņā aicinātas piedalīties izglītības iestādes no visas Latvijas, sacenšoties savāktajā izlietoto bateriju apjomā.

PuMPuRa projekts "Radi Sevi Pats"

 

Jau no šī gada februāra Radi Vidi Pats uzsāk atbalsta projektu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai skolēniem un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem.

 Visu šo laiku esam piedāvājuši vides izglītības aktivitātes, pēdējos gados pastiprinātu uzmanību   pievēršot jauniešiem NEET situācijā (Not in Employment, Education and Training - kas nav iesaistīti ne   nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās).

 Projekta “Radi Sevi Pats” ideja radās, iedvesmojoties no citām Eiropas jauniešu organizācijām, kuras   jauniem cilvēkiem piedāvā neformālajā izglītībā balstītas izaugsmes programmas, kas palīdz   dalībniekiem attīstīt dažādas prasmes un pašapziņu.

 Projekta “Radi Sevi Pats” mērķis ir nodrošināt dalībniekiem iespēju apgūt jaunas prasmes un zināšanas   gan vides izglītības jomā, gan pasākumu organizēšanā, īstenojot pašiem savas iniciatīvas. Aktivitātes   būs balstītas neformālās izglītības principos, kas veicinās jauniešu radošumu un spēju domāt ārpus   formālās izglītības rāmjiem. Projekta aktivitātes cels jaunieša pašapziņu, palīdzēs atklāt un attīstīt   jaunas intereses, motivēs aktīvāk iesaistīties dažādos sabiedriskos procesos, apzinoties savu lomu savas vides veidošanā. Projekta ietvaros jaunietim ar biedrības sniegto atbalstu būs iespēja izveidot pašam   savu iniciatīvas projektu. Projekta rezultātā dalībnieki spēcinās savu motivāciju turpināt mācības.

 “Radi Sevi Pats” tiešā mērķa grupa ir 16 jaunieši no dažādām Liepājas mācību iestādēm. Tie būs   vispārziglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei vai profesonālo izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz   4. kursam.

 

 

Radi Sevi Pats” tiek īstenots projekta “PuMPuRS” (“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”) ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.

ErasmusLV

AgencyLV