Kontrasts

Fonta izmērs

news_show

Kapacitātes projekts

Sākot ar šī gada rudeni biedrība "Radi Vidi Pats" īstenos kapacitātes celšanas projektu pašā biedrībā – projektā "Radi Radi Vidi Pats pats" ar mērķi stiprināt biedrības Radi Vidi Pats” biedru un aktīvistu kapacitāti, tādējādi ceļot biedrības darba spējas, mērķtiecību, kvalitāti un ilgtspēju, pilnveidot un papildināt esošos resursus, kas nākotnē sniegs nozīmīgu ieguldījumu biedrības finansiālajā neatkarībā un ikdienas darbībā.

izvirzīto mērķu sasniegšanu plānots nodrošināt ar 6 dažādu aktivitāšu un virzienu īstenošanu, kas būs:

  1. valdes kapacitātes celšana;

  2. biedrības stratēģijas atjaunošana;

  3. biedru mācības par aktīvismu un finanšu piesaisti;

  4. finanšu piesaistes dažādošana biedrībā;

  5. biedrības administratīvās ilgtspējības veicināšana;

  6. biedrības vizuālā tēla un komunikācijas stratēģijas veidošana.  

Projekta īstenotāji paredz, ka aktivitāšu plāns nodrošinās skaidrāku redzējumu par biedrības mērķiem un vīziju biedriem un aktīvistiem, kas, savukārt, palīdzēs veidot saliedētāku biedrības iekšējo vidi. To papildinās biedru apmācības par aktīvismu un finanšu piesaisti, kas spēcinās katra biedra individuālo piesaisti biedrībai. Valdes kapacitātes celšana sekmēs biedrības spējas kvalitatīvi turpināt esošās aktivitātes un veicinās veselīgu izpratni par valdes locekļu lomu un nozīmi biedrībā. Finanšu piesaistes dažādošanas mācības biedrībā būs viens no pirmajiem soļiem ceļā uz finansiālo neatkarību un ilgtspējīgu domāšanu biedrības kontekstā.

Savukārt administratīvās ilgtspējas veicināšana atvieglos administratīvo jautājumu apgūšanu jaunajiem biedriem un pašreizējo administratīvo trūkumu risinājumu esošajiem biedriem. Komunikācijas stratēģijas izveidošana un biedrības publiskā un vizuālā tēla veidošana radīs interesi par biedrību plašākā sabiedrībā, atpazīstamību, stratēģija kalpos kā pamats turpmākai komunikācijai ar medijiem un sabiedrību, kas kopumā cels "Radi Vidi Pats" kvalitāti un būs nopietns atspēriens ceļā uz finansētāju piesaisti.

"Radi Vidi Pats" kapacitātes celšana ir nopietns solis ceļā uz labvēlīgākas vides nodrošināšanu vienai no Liepājas organizācijām, kas savukārt palīdzēs stiprināt pilsoniskās sabiedrības nozīmi un aktivitāšu kvalitāti ilgtermiņā visā Liepājā.

Projektu "Radi Radi Vidi Pats pats" finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu Aktīvo iedzīvotāju fonds”.