Kontrasts

Fonta izmērs

news_show
Foto: Agata Babina

Radošo valodnieku rokasgrāmata

Beidzot arī esam tikuši pie solītās projekta “Language within us ” rokasgrāmatas gala versijas. Šajā 20. lpp rokasgrāmatā atradīsi desmit aktivitāšu aprakstus. Tās ir projekta dalībnieku veidotas aktivitātes, kas liks tev ne tikai domāt un komunicēt valodās, ko tu zini un pat nezini, bet arī kustēties, dziedāt un spēlēt teātri. Jebkura aktivitāte ir domāta kā iedvesms radošam darbam grupā, tā var tikt transformēta, pielāgota un papildināta. Iespējams,ka Tev ienāks prātā kaut ko apvienot vai radīt pilnīgi jaunu. Šis ir tāds, kāds izdevās tajā brīdī, kad tas tapa.

 

Rokasgrāmatu skati šeit

 

Projekts “Language within us” tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī  publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.