Kontrasts

Fonta izmērs

news_show

Ko var iemācīties Itālijas dienvidos?

Laika posmā no 8. līdz 15. aprīlim, trīsdesmit jaunieši piedalījās Erasmus+ apmaiņas projektā “CACT4US 2.0”, kas norisinājās Džovinazo pilsētiņā, Itālijas dienvidos. Projekts pulcēja dažādus cilvēkus no Itālijas, Latvijas, Igaunijas, Kipras, Portugāles un Spānijas, kurus vieno rūpes un interese par dabu. Apmaiņas mērķis bija iegūt jaunas praktiskās iemaņas, zināšanas un kompetences par vides jautājumiem, tostarp izprotot, kā šīs prakses pielietot mūsu turpmākajā ikdienas dzīvē.

Šajā piesātinātajā nedēļā mēs, dalībnieki, rūpīgāk iedziļinājāmies mūsu atstātajā nospiedumā uz dabu. Apzinājām un pārrunājām vides problēmas katrā projekta dalībvalstī. Uzdrošinājāmies paplašināt savas radošās robežas daudzveidīgos grupu darbos, kā arī pētījām pieejas, kā vest videi draudzīgāku dzīves stilu.

Mēs tikāmies ar vietējiem uzņēmējiem no “Ta’ Rossa agricola”, kuri mūs iedvesmoja ar savu veiksmes stāstu un dalījās ar savu darba ētiku un vides aktīvisma kustību. Papildus mēs iesaistījāmies jūras krasta sakopšanā, darbnīcās un sarunās ar vietējiem iedzīvotājiem par vides problēmām Apūlijas reģionā.

Viscaur projekta laikā mēs mācījāmies strādāt komandā, uzklausīt un cienīt viens otra ieteikumus un idejas, koncentrēties uz kopīgiem mērķiem un rast risinājumus, kuri atbilstu katra dalībnieka nostājai.

Paralēli visam, šī bija patiesi neaizmirstama nedēļa, kas pavadīta satuvinoties kultūras vakaros, ar dejām un dziesmām, pilsētas izpētē un personīgās pieredzes apmaiņās. Tāpat kā visi Erasmus+ projekti, arī šis rezultējās ar jauniem kontaktiem un draudzībām.

Neilgi pēc atgriešanās no Itālijas projekta, mēs iepazīstinājām vietējos Liepājas jauniešus ar mūsu pieredzi Itālijā. Informējām viņus par Erasmus+ apmaiņas procesu un programmas piedāvātajām iespējām. Tā pat pārrunājām projekta laikā paceltos vides jautājumus, kā arī iepazīstinājām klausītājus ar darbnīcām un iemaņām, kuras attīstījām projekta laikā.

Izsakām pateicību Radi Vidi Pats organizācijai par šo lielisko iespēju, un it īpaši Lindai par palīdzību un pretimnākšanu, ko saņēmām, pirms devāmies ceļā.

Milzīgs paldies mūsu burvīgajiem itāļu draugiem no “MOH” komandas, īpaši Rosanna Bellomo un Noa Philsalis, kas mūs uzņēma, organizējot šo projektu un skaisto piedzīvojumu.

Paldies, paldies, paldies!

 

Annija, Eli, Gerda, Lili, Laura