Kontrasts

Fonta izmērs

Liepājā būs jaunas iespējas pilsoniskajai līdzdalībai

Biedrība Radi vidi pats uzsākusi projektu demokrātijas kultūras veicināšanai Liepājā. Projekta nosaukums ir Radi Liepāju Pats”, un tā mērķis ir izmēģināt dažādas metodes, kas palīdzētu iesaistīt liepājniekus kvalitatīvu un demokrātisku dzīves apstākļu veidošanā. 

Projekta ietvaros otrdienās un piektdienās (sākot no 16.oktobra) no 16:00 līdz 18:30, biedrības telpās, Kuģinieku ielā 5 (Juliannas pagalms) būs iespēja klātienē pieteikt savus problēmjautājumus vai iniciatīvas, kuras skar pilsētu un tās iedzīvotājus. Tie var būt gan jautājumi par veloceliņu izveidi, nelikumīgu koku izciršanu vai bērnu drošību pilsētā. Jebkas, kam būtu vērts pievērst apkārtējās sabiedrības uzmanību. 

Projektā paredzētas arī iedzīvotāju tikšanās sarunu vakaros. Pirmais sarunu vakars, uz kuru aicināts ierasties ikviens liepājnieks/ce notiks jau 30. oktobrī, 18:00, biedrības telpās Kuģinieku ielā 5. Pirmā saruna tiks veltīta iepazīstināšanai ar projektu, kā arī – cilvēki tiks aicināti padomāt par problēmām, kas novērotas pilsētvidē un, uz kurām vēlētos vērst sabiedrības uzmanību. Sarunu vakari turpmāk norisināsies katra mēneša pēdējā piektdienā.

Tāpat projekta ietvaros paredzēts divu gadu laikā Liepājā izveidot kopienas dārzu – vietu, kur pilsētniekiem satikties, rūpēties par kādu dobi un arī gūt no tā prieku. Kopienas dārzs kalpos kā izglītojošs centrs ar aktivitātēm un nodarbībām, vieta, kur iedvesmoties un mācīties atbildību. “Radi Liepāju pats” ietvaros notiks arī diskusijas par sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem kopā ar ekspertiem, dzīvās bibliotēkas pasākumi, mākslas kampaņa un, kas jo īpaši būtiski, tiks veidota platforma, ar kuras palīdzību iedzīvotāji varēs iesniegt savas iniciatīvas, ierosinājumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem un pārmaiņām savā sabiedrībā, tieši Liepājā, kas būs kā alternatīva versija klātienes pieteikumiem.

Projekta autores un biedrības “Radi vidi pats” aktīvistes uzskata, ka Latvijā šobrīd jau pastāv un savu efektivitāti ir pierādījuši dažādi rīki, kas palīdz cilvēkiem īstenot viņu demokrātiskās tiesības, piemēram, portāls Mana balss”. Tomēr cilvēkiem joprojām pietrūkst informācijas par iespējām iesaistīties un līdzdarboties procesos, kas saistīti ar lēmumu pieņemšanu pašvaldību līmenī. “Mēs centīsimies palīdzēt cilvēkiem vairāk tapt sadzirdētiem, lai veidotos saruna. Tādā veidā parādot, ka pilsoniska aktivitāte un līdzdalība ir nozīmīga, ka iesaistoties mēs varam radīt tādas pārmaiņas, kuras vēlamies redzēt savā pašvaldībā un sabiedrībā”, skaidro projekta īstenotājas.

Projektu “Radi Liepāju pats” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu Aktīvo iedzīvotāju fonds”.  Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta apjoms ir 102 886.61 eiro.

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir EEZ un Norvēģijas grantu programma, kas tiek īstenota 15 Ziemeļeiropas, Centrāleiropas un Dienvideiropas valstīs

Plašāka informācija par Aktīvo iedzīvotāju fondu: www.activecitizensfund.lv.

Projekta komandas kontaktinformācija:

Linda Ulāne

Projekta vadītāja

linda@radividipats.lv

Ieva Ignatova

Projekta aktivitāšu koordinatore

ieva.ignatova@gmail.com

Ilze More

Projekta sabiedrisko attiecību vadītāja

ilze.mors@gmail.com