Kontrasts

Fonta izmērs

news_show

Veidosim NVO tīklu!

Kā jau Linda sarunas sākumā minēja – mēs vairs nezinām, kurš sarunu vakars pēc kārtas šis ir. Katra mēneša pēdējā piektdiena līgani ieslīdējusi mūsu un arī daudzu liepājnieku dzīvēs – laiku un vietu nemainot. 29. janvārī ieslēdzām savos ekrānos sarunas par nevalstisko sektoru Liepājā – darbojāmies grupās un mēģinājām noskaidrot, kādas ir NVO vajadzības un kādi pašlaik ir pieejamie resursi.

Viens no lielākajiem resursiem un, ne bez pārsteiguma, ir tieši cilvēki. Spējīgi, radoši un bieži vien visu varoši. Tas gan nereti līdzi nes arī problēmas – izdegšanu, svarīgāko darbu atrašanos uz viena cilvēka pleciem u.c. Līdztekus šiem cilvēkresursiem nepieciešams domāt arī par vajadzībām. Tie ir jauni biedri, tā ir esošo biedru stiprināšana, līderu pamanīšana un atbalstīšana, spēcīga NVO cilvēku kodola veidošana. Pie cilvēkresursiem vēl ir minami prasmīgi projektu vadītāji, rakstītāji, neformālās izglītības apmācību vadītāji, pasākumu organizētāji u.c.

Izrādās, ka vairākas biedrības var piedāvāt telpas – gan izstādēm, gan citām radošām aktivitātēm, semināriem utml. Tāpat ir diezgan pamatīgs tehniskais nodrošinājums – projektori, grāmatas, skandas ar mikrofoniem un kameras. Jāpiebilst, ka visi minētie resursi ir izmantojami arī citām biedrībām, par to savstarpēji vienojoties.

Protams, vajadzību saraksts izvērtās diezgan pamatīgs, un tas galvenokārt iezīmēja vairākas būtiskas tendences: nepieciešamība uzlabot esošās prasmes (mācīšanās), finansējuma jautājums (kā NVO kļūt pašpietiekamām), nepieciešamība pēc savstarpējās NVO tīklošanās.

Sarunas gaitā sapratām, ka ļoti nozīmīga vajadzība ir tieši NVO tīklošanās, iespēja citam citu uzrunāt, sadarboties un atrast arī vajadzīgos resursus tieši caur citām biedrībām un nodibinājumiem. Kā mēs to saredzam? Būtu nepieciešams veidot mūsdienīgu un ērti lietojamu datu bāzi, kas iekļautu informāciju par NVO un būtu plaši pieejama. Tajā būtu ietverti gan biedrību un nodibinājumu kontakti, pieejamie praktiskie resursi (tās pašas tehniskās lietas un telpas), kā arī intelektuālie resursi (apmācību vadīšana, psiholoģisks atbalsts utt.). Esam informēti, ka liepaja.lv lapā atrodams saraksts ar Liepājas biedrībām un nodibinājumiem, kontaktpersonām, šo sarakstu izmantojām un aicinājām NVO pārstāvjus pieteikties sarunai, taču atbildes no šiem e-pastiem pienāca ļoti maz. Tas tikai iezīmē vajadzību pēc šādas datubāzes regulāras atjaunošanas un cilvēka, kas par to rūpētos, patiesi koordinētu NVO sadarbības jomu. Šādas datu bāzes izveidošana palīdzētu NVO videi kļūt saliedētākai un stiprākai, jo mēs nekādā veidā cits ar citu nekonkurējam, tieši otrādi – spēcinoties NVO jomai, stiprāka būs arī pilsoniskā sabiedrība kopumā. 

Ja šo lasa NVO cilvēki un ierauga savu vajadzību piramīdā kaut ko no iepriekš minētā, varam ieteikt piedalīties arī Aktīvo iedzīvotāju fonda īstenotajā kapacitātes projektā, kas paredz tieši kapacitātes celšanu biedrībām un nodibinājumiem. Par to plašāk www.activecitizensfund.lv.

Savukārt, ja rodas kādas svarīgas idejas vai vēlme īstenot minētās datubāzes izveidi, noteikti sazinies ar mums rvpliepaja@gmail.com!

Uz tikšanos nākamajos sarunu vakaros.

Ilze