Kontrasts

Fonta izmērs

news_show

Klausīties un runāt. Kā palīdzēt sev?

Oktobrī tikāmies sarunā, kas pārmaiņas pēc nenotika vakarā, bet gan sestdienas pirmajā pusē. Arī  tikšanās vietu pamainījām – izmantojām Liepājas “Impact hub” mājīgās telpas. Saruna “Palīdzēt palīdzēt”. Lai lasītājam, kurš uz sarunu nebija, būtu skaidrs – reiz ziemā mums jau bija saruna par palīdzēšanu. Tā bija par nevalstisko organizāciju nesavtīgo darbu un to, kādi resursi un savstarpējā palīdzība vēl ir nepieciešama, lai NVO savu darbu varētu turpināt jēgpilni un kvalitatīvi.

Šoreiz vairāk koncentrējāmies uz indivīdiem un konkrētāk tiem, kas strādā ar citiem cilvēkiem – skolotājiem, jaunatnes darbiniekiem u.c. Un fokuss, savukārt – uz to, kā palīdzēt sev, lai turpinātu palīdzēt citiem. Līdzīgi kā senāk zoom istabās, arī šoreiz problēmas aplūkojām un “aprunājām” mazākās grupās, lai gūtu daudzšķautnaināku un plašāku redzējumu par katru konkrēto problēmu un arī pēc iespējas dažādākus risinājumus, piemēram, jaunatnes darbinieki un ar jauniešiem strādājošie vēlētos kādu vienotu platformu, ar kuras palīdzību varētu gan sazināties, gan meklēt domubiedrus un idejas. Un arī atbalstu sev.

Par atbalstu sev un izdegšanas atpazīšanu runājām arī vēlāk, kad pildījām praktiskus uzdevumus ar asociāciju kartēm.  Sarunājoties un klausoties citos, nepameta doma, ka šādi pasākumi, kas darbotos kā atbalsta mehānismi katram indivīdam, būtu nepieciešami daudz biežāk. Pēc sarunas, starp citu, tapa ideja iniciatīvai, kas varētu būtiski uzlabot pieaugušo mentālo veselību – rotaļlaukums, kas paredzēts pieaugušajiem :)

 

Ilze

ActiveCitizensFund RadiLiepājuPats