Kontrasts

Fonta izmērs

news_show

Notiks pasākums cilvēkiem, kas ikdienā strādā ar jauniešiem

Cilvēki, kas izvēlējušies savu laiku un enerģiju veltīt jauniešu labbūtībai, izaugsmei un izglītošanai, ir drosmīgi cilvēki. It sevišķi šodienā, kad jaunieši saskaras ar arvien pieaugušiem psihoemocionāliem izaicinājumiem, kad ekrāni, soctīkli un masu mediji attālina mūs viens no otra vēl vairāk kā pandēmijas izolācija, kad pasaule no mums prasa arvien vairāk un arvien ātrāk.

Aicinām uz tikšanos, tīklošanos un nodarbību par mentālo noturību un izdegšanas sindromu.
Pasākuma programmā ietverta neformālajā izglītībā balstīta praktiska darbošanās, kur pētīsim izdegšanas sindroma pazīmes un prevencijas iespējas, grūtību pārvarēšanas mehānismus, kā arī iepazīstināsim ar dažādiem rīkiem un iespējām, kas var palīdzēt jauniešiem, ar ko ikdienā strādājam. Pasākumu vada neformālās izglītības mācību vadītāja Linda Ulāne un "Radi Vidi Pats" jaunatnes darbinieki un mentori.

Pieteikties aicinām jaunatnes darbiniekus, mentorus, skolotājus, probācijas dienesta darbiniekus un citus cilvēkus, kas ikdienā strādā ar jauniešiem!
Laiks: 11:00-17:00
Vieta: tiks precizēta, tuvojoties pasākumam (bet plānojas Liepājas centrā)
Sabiedriskā transporta ceļa izdevumi tiks atmaksāti. Nodrošināta veģetāra ēdināšana. 

Vietu skaits ierobežots. Pieteikšanās līdz 10.10.2022.
Pieteikšanās anketa: https://forms.gle/hCoHYoTcACoHMrwu8

Pasākums ir rezultātu izplatīšanas pasākums Erasmus+ jaunatnes darbinieku mācībām "Shine Your Light" un "Sharing is Caring", kas tika finansēti ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Līdz ar to nav nekādas dalības maksas. 
Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.