Kas mēs esam?

Image

Biedrības nosaukums: Radi Vidi Pats

Biedrības reģistrēšana: 2005. gada 4. jūlijs

Reģistrācijas nr. 40008092287

Juridiskā adrese: Vites iela 10-1, Liepāja, LV-3401

Faktiskā adrese: Kuģinieku iela 5, Liepāja, LV-3401

Biedrības mērķis ir veicināt Latvijas sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, kultūras un vides izglītību caur jauniešu un pieaugušo mūžizglītošanu un līdzdalību sociālajos procesos.

Biedrība tika dibināta 2005. gadā ar mērķi radīt un īstenot kvalitatīvas aktivitātes liepājniekiem un pavisam drīz arī citiem kurzemniekiem. Laikā, kad liela daļa iespēju centrējās Rīgā, “Radi Vidi Pats” aktīvisti ar savām iniciatīvām, iesaistīšanos starptautiskos projektos un fondu piesaisti radīja tādus apstākļus, ka vietējie jaunieši var realizēt sevi, savas idejas, augt, pieredzēt un ieguldīt šo pieredzi atpakaļ savā vietējā kopienā. No sākta gala biedrība ir piesaistījusi jauniešus, lai arī kopumā tēmējam uz dažādu paaudžu izglītošanu un iesaisti. 

Pēdējos gados biedru skaits svārstās ap divdesmit. Tie ir gan ļaudis no biedrības pirmsākumiem, gan laika un aktivitāšu gaitā piesaistītie liepājnieki un tie, kuri kļuvuši par liepājniekiem arī “Radi Vidi Pats” dēļ. Tāpat mums ir arī biedru Rīgas filiāle un daži sirdspiederīgie ārzemēs, kas ikdienā vairs tik aktīvi neiesaistās, bet piederību biedrībai joprojām jūt un nevēlas pārtraukt. Kā arī mūsu uzņemtie ārzemju brīvprātīgie reizēm izveido tik ciešu saikni ar biedrību, ka jūt vēlmi pārnākt biedru kārtā. Vēl mums ir apmēram desmit aktīvistu, kas iesaistās dažādu ideju īstenošanā atšķirīgās regularitātes pakāpēs. 

Kopumā mēs esam līdzdomātāji, kopādarītāji un arī izglītotāji. Biedrībā ir trīs valdes locekles ar vienlīdzīgām tiesībām, viens pilnas slodzes darbinieks - projektu vadītājs, četri mentori, divi neformālās izglītības apmācību vadītāji, pietiekami daudz ideju ģeneratori, un, protams, arī darītāji. 

Kopš 2015. gada mūsu aktivitātes tematiski var iedalīt piecās kategorijās:

  1. Velokultūras pasākumi: vairākus gadus pēc kārtas velo sezonas laikā rīkojām piektdienas Nakts Velo Ratus ar mērķi aicināt cilvēkus izvēlēties alternatīvus, veselīgākus piektdienas vakara pavadīšanas veidus bez apreibinošām vielām. Šajos braucienos iepazinām Liepāju no cita skatpunkta. Nereti braucienos tika uzsāktas diskusijas par pilsētas infrastruktūras uzlabošanu, padarīšanu draudzīgāku velobraucējiem, par koku izciršanu Karostā, par vēsturisko ēku iznīcināšanu vai apsaimniekošanas trūkumu. Tāpat esam rīkojuši trīs Pagalma Velo apļus - 12 stundu izturības braucienus ap Juliannas pagalma teritoriju. Katrs brauciens veltīts konkrētai tēmai - pirmais bija Juliannas pagalma iemītnieku (uzņēmumu, biedrību, bāru, kultūrvietu) iepazīšana, otrais bija velīts Eiroparlamenta vēlēšanām ar saukli “Šoreiz es balsošu”, mudinot dalībniekus doties uz vēlēšanām, kas bija dažas dienas pēc pasākuma. Trešā brauciena, kas norisinājās šī gada jūlijā, sauklis bija “Min par dažādību”, aktualizējot pašreizējos pasaulē notiekošos procesus un veicinot iecietību. Vairākas reizes šo gadu laikā esam arī atvēruši paš-apkalpošanās velo darbnīcu “Radi Velo Pats”, sniedzot liepājniekiem iespēju pašiem iemācīties apkopt savus velosipēdus. Esam pamanījuši un jau sākuši izmantot šo pasākumu potenciālu cilvēku uzrunāšanā pilsonisko jautājumu kontektstā, un projekts “Radi Liepāju Pats” sniegtu iespēju šo potenciālu attīstīt tālāk. 

  2. Brīvprātīgais darbs: regulāri meklējam iespējas vietējiem jauniešiem doties starptautiskās brīvprātīgā darba pieredzēs, kā arī uzņemam ārzemju jauniešus mūsu biedrībā un koordinējam brīvprātīgā darba projektus arī citām Liepājas un tuvākā reģiona organizācijām. Pēdējo 5 gadu laikā Latvijā esam uzņēmuši/koordinējuši apmēram  50, nosūtījuši ārzemju pieredzē aptuveni 80 jauniešu. Brīvprātīgā darba likums nosaka: “Brīvprātīgais darbs ir organizēts un uz labas gribas pamata veikts fiziskās personas fizisks vai intelektuāls bezatlīdzības darbs sabiedrības labā.”  “Radi Vidi Pats” no biedrības pirmsākumiem ir aktualizējuši brīvprātīgo darbu ne tikai kā veselīgu brīvā laika pavadīšanu un izaugsmes iespējām, bet arī kā reālu rīku, lai mainītu lietas, kas neapmierina savā kopienā. Jauniešus, ko nosūtām ārzemju pieredzē, ļoti gaidām atpakaļ, kā arī mudinām viņus dalīties un izmantot savu iegūto pieredzi savas kopienas attīstībā. Tāpat arī izglītojam jauniešus un viņu piederīgos, ka šādas iespējas ir pateicoties Eiropas Savienībai, līdz ar to ir svarīgi piedalīties vēlēšanās un citās savu viedokļu izteikšanas aktivitātēs, lai nodrošinātu šādu izaugsmes iespēju attīstību. Esam arī īstenojuši Sabiedrības Integrācijas atbalstīto projektu “Radi Brīvprātību Pats” ar mērķi popularizēt brīvprātīgo darbu Liepājā.

  3. Vides izglītība un ilgtspējīga dzīvesveida veicināšana. Šīs divas tēmas aktivitātēs atrodamas kopš biedrības dibināšanas. Tas iekļauj gan apmācības, darbnīcas un informatīvus pasākumus, gan arī mūsu darbības principus. Pēdējos gados koncentrējamies arī uz bez atkritumu dzīvesveida popularizēšanu. Bieža aktivitāte mūsu darbībā ir otrreizējās pārstrādes darbnīcas, kurās izglītojam par to, ka arī atkritumi var būt materiāls un par to, kā veidot savu dzīvi bez atkritumiem. 2019. gadā atklājām brīvbodi (pār)maiņas punktu – tā ir vieta, kur trīs reizes nedēļā var atnest sev nevajadzīgo apģērbu, apavus, grāmatas u.c., kā arī tikt pie šīm lietām bez maksas. Tā nav labdarības vieta, bet gan anti-patēriņa kultūras veicināšanas punkts, radošu vieta, kur palīdzēt attīstīties kopienai, apgūt jaunas prasmes un satikt foršus cilvēkus. Pagājušajā gadā mūsu aktīvisti jaunieši īstenoja projektu “Less Waste → More Space”, kurā realizējām dažādas izglītojošas aktivitātes ar mērķi pievērst uzmanību lēmumiem, kas ietekmē mūsu ikdienu un dzīves kvalitāti, piemēram, atļauto kaitīgo vielu saturs kosmētikas līdzekļos, likums par pesticīdiem, kā tiek ražota pārtika, kādos apstākļos tiek ražots mūsu apģērbs utt. 

  4. Neformālās izglītības pasākumi: laika gaitā esam attīstījuši neformālo izglītību kā vienu no mūsu galvenajiem darbības rīkiem. To izmantojam kā principu arī aktivitāšu rīkošanā. Neformālās izglītības balsti ir četri principi: mācīties būt, mācīties būt kopā, mācīties darot un mācīties mācīties. Līdz ar to neformālas izglītības metodoloģiju izmantojam arī kopienas veidošanā, cilvēku ilgtermiņa iesaistē un sabiedrībā svarīgu jautājumu aktualizēšanā.

  5. Iekļaujošas aktivitātes. Šis bloks cieši saistīts ar brīvprātīgo darbu un neformālo izglītību, bet mūsu pēdējo gadu aktivitāšu dēļ pelnījis atsevišķu izcelšanu. Jau no sākta gala savu alternatīvo aktivitāšu dēļ esam piesaistījuši jauniešus, kuriem dažādu (sociālu, finanšu, mentālās veselības u.c.) apstākļu dēļ ir bijis mazāk iespēju kā vienaudžiem. Šo faktu ievērojām un izmantojām, piesaistot finanses dažādiem projektiem, kas veltīti tieši jauniešiem NEET situācijā (tiem, kas nav iesaistīti izglītībā, profesionālās apmācībās vai darba attiecībās). Esam organizācija, kas aktīvi atbalsta jauniešu ar īpašām vajadzībām iekļaušanu starptautiskos un vietējos projektos, meklējam viņiem atbilstošas aktivitātes. Piemēram, esam atbalstījuši vairākus jauniešus ar šizofrēniju, neredzīgu jaunieti, jauniešus ar celebrālo trieku un cita veida kustību traucējumiem. Vairāki no “Radi Vidi Pats” aktīvistiem ir iesaistījušies arī projektā “Proti un Dari”, kas strādā ar Liepājas un tuvāko reģionu jauniešiem NEET situācijā. Pašlaik strādājam pie līguma slēgšanas ar Liepājas ieslodzījuma vietu, jo mūsu aktīvie jaunieši ar biedrības atbalstu īsteno Solidaritātes projektu “Sdos nu smugeizon”, kā  ietvaros jaunietieši piesaistīts brīvprātīgos, lai jauniešiem ieslodzījumā palīdzētu apgūt jaunas prasmes, kā arī jaunieši ieslodzījumā varēs dalīties savās prasmēs un zināšanās ar jauniešiem no brīvības, tādējādi veicinot toleranci, iejūtību, kā arī piederības sajūtu veselīgākām sociālām grupām.

Šie ir pieci tematiski bloki, kas iekļauj sevī daudz aktivitāšu (apmācības, nodarbības, radošās darbnīcas, koncerti un mākslas pasākumi, izglītojošas ekskursijas, studiju vizītes un mācīties gribošu viesu uzņemšana, starptautiskas jauniešu pieredzes apmaiņas, tīrīšanas un teritoriju sakārtošanas talkas u.c.)  un procesu (tīklošanās ar starptautiskām un vietējā mēroga organizācijām, solidaritātes projektu ilgspējīga attīstība, mazāk pieredzējušu organizāciju uzrunāšana, iesaiste un izglītošana, anti-patēriņa kultūras pasākumu sērijas u.c.), kas biedrībā joprojām turpinās. Šie procesi un pasākumi gan tiešā, gan pastarpinātā veidā mudina cilvēkus ticēt savām spējām mainīt lietas sabiedrībā gan vietājā mērogā, gan globāli, kā arī mudina viņus būt pilsoniski aktīviem sabiedrības locekļiem. 

KĀ KĻŪT PAR BIEDRU?

Lai kļūtu par “Radi Vidi Pats” biedru, ir jāuzraksta biedrības valdei adresēts iesniegums. Tad kopsapulcē kandidāts prezentē sevi, pastāsta, kādēļ vēlas kļūt par daļu no biedrības, ko gatavs tai sniegt un pārējie biedri atklātā balsojumā nobalso par kandidāta pieņemšanu biedru kārtā. Protams, biedrībā drīkst iesaistīties ikviens, kam tuvi mūsu principi un idejas, arī aktīvisti veido biedrības ikdienu, tomēr balstiesības, tātad tiesības lemt par biedrības nākotni, ievēlēt vai atcelt valdi ir tikai biedriem. Biedru nauda ir EUR 15 gadā.

Kas līdz šim darīts?

Image

Mūsu aktivitātes ir saistītas ar brīvprātīgā darba popularizēšanu, pilsonisko aktivitāšu veicināšanu, kā arī ar vides apziņas veicināšanu. Tas notiek gan caur vietējiem, gan starptautiskiem projektiem, radošām nodarbībām, apmācībām, pieredžu apmaiņām, diskusijām un sarunu vakariem. Pievēršam uzmanību, lai mūsu aktivitātes būtu pēc iespējas iekļaujošākas, pēdējos astoņos gados esam attīstījuši programmas jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Visās aktivitātēs izmantojam neformālās izglītības principus - mācāmies būt, mācāmies būt kopā, mācāmies darot un mācāmies mācīties. 

 

Vietēja mēroga projektu pieredze:

2007. - Jauniešu iniciatīvas projekts par audžuģimeņu popularizēšanu “Cilvēks nav vientuļa sala”

2009. - “Cita vēja skaņa ritma takā” - DJ, perskusiju un hip-hopa darbnīcas Liepājas jauniešiem.

Kopš 2009. - “Upeņu your mind” - upeņu talka Sabilē jūlija 3. nedēļā.

2009.-2012. - “Vides māja” uz zaļo iniciatīvu un pašatbildību balstīts komūnas tipa dzīvesveids, attīstot vietējas un starptautiskas aktivitātes.

2010. - Jauniešu iniciatīvas projekts – radošās darbnīcas par zaļo dzīvesveidu un otrreizējās pārstrādes darbnīcām “Do it green”.

2011, 2012, 2015, 2016, 2017. - Ērmriteņu būvēšanas darbnīcas “Boltik Baik”

2015. - “Citāda virtuve Tavam CV” - iekļaujošs projekts jauniešiem, kas nemācās un nestrādā

2016. - Mācību cikls "Radi Brīvprātību Pats",

        - Mācību cikls "Radi Biedru Pats",

2016.-2018.  - “Nakts Velo Rats” - piektdienas nakts veloizbraucieni apkārt Liepājai

2018. - “Nakts Kino Rats” - piektdienas nakts veloizbrauciens ar filmas skatišanu noslegumā

        - “Pagalma Velo Aplis” - izturības velosacensības apkārt Julianas pagalmam 12h garumā;

        - “Radi Dāvanu Pats” - radošas otrreizējas pārstrādes davanu darbnīcas.

2019.  - “Less Waste --> More Space” - Solidaritātes projekts par ZeroWaste jeb bezatkritumu dzīvesveidu

“Pagalma Velo Aplis”

“Big Help” - sešu mēnešu ilga projektu vadītāja asistenta vakance Liepājas jaunietei

2020. - “Pastāvēs, kas kustēsies” - velo pasākumu, ēst gatavošanas nodarbību un citu izglītojošu aktivitāšu kopums ar mērķi spēcināt biedrību un paplašināt aktivitāšu klāstu.

.

Nometņu organizēšanas pieredze:

2006. - organizēta bērnu un jauniešu nometne Liepājas bērnu nama bērniem par vidi "Dabas bērns ir dabas draugs", Rucavā.

2007. - organizēta bērnu un jauniešu nometne Liepājas un Rīgas bērnu nama bērniem. Pasaku valstība un latviešu tradīcijas, nometne noslēdzās ar Līgo nakts svinībām, Mērsragā.

2008. - sadarbībā ar Vides izglītības fondu organizēta bērnu un jauniešu nometne vidusskolēniem par ekoloģiju "Mokurats", Embūtē.

Biedrības pieredze starptautiskos brīvprātīgā darba projektos:

Kopš 2006. - Radi Vidi Pats uzsāk jauniešu nosūtīšanu Eiropas brīvprātīgajā darbā. Līdz šim sagatavoti un atbalstīti aptuveni 150 jauniešu.

Kopš 2008. - Biedrība koordinē Eiropas brīvprātīgā darba uzņemšanu Latvijā. Līdz šim sadarbība šajā jomā veidota ar Ķemeru nacionālo parku, Zaļenieku pagasta pašvaldību, Liepājas Diakonijas centru, Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centru, Liepājas Katoļu pamatskolu, biedrībām “House of Hope” (Liepāja), “Izgaismo ideju” (Aizpute), mākslinieku rezidenču centru “Serde” (Aizpute), Nīcas bērnu un jauniešu centru, Vaiņodes vidusskolu. Līdz šim ar “Radi Vidi Pats” atbalstu Latvijā uzņemti aptuveni 80 jaunieši

Apmācību organizēšanas pieredze:

Kopš 2010. - organizējam starptautiska mēroga neformālās izglītības apmācības par ilgtspējīgu dīvesveidu, atbalsta sistēmu veidošanu, iekļaušanas jautājumiem, kvalitatīvu izaugsmes projektu veidošanu, neformālo izglītību u.c. tēmām, pieaicinot apmācītājus no ārzemēm, kā arī no citām Latvijas organizācijām.

Starptautisku jauniešu apmaiņu organizēšanas pieredze: kopš 2006. īstenotas 9 starptautiskas jauniešu apmaiņas. Katru gadu sagatavojam un nosūtām aptuveni 15 jauniešu uz šādiem īstermiņa starptautiskiem pieredzes apmaiņas projektiem. 

Citas prasmes un kompetences:

Projektu rakstīšana un īstenošana

Neformālās izglītības apmācību plānošana un vadīšana

Asistentūra cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Velosipēdu būvniecība, labošana, noma

Svešvalodu apguve un tulkojumi (angļu, spāņu, franču, lietuviešu, poļu)

Grafiskais dizains un maketēšana

8 vietīga transporta pakalpojumi

Finansējuma piesaistīšanās pieredze: Sabiedrības integrācijas fonds, Eiropas Komisijas programmas “Jaunatne”, “Jaunatne darbībā”, “Grundtvig”, “Erasmus +”, Eiropas Solidaritātes Korpuss, LR Kultūras ministrija, Kurzemes NVO centrs, LR Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Liepājas pilsētas dome, LPPI Kultūras pārvalde, LPPI Izglītības pārvalde, Sorosa fonds, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Labdarības veikals “Otrā elpa”.

 

GADA PĀRSKATI

Pēdējo trīs gadu pārskati pieejami šeit: https://ej.uz/gadaparskati

Biedrības satūti: https://ej.uz/RVPstatuti