Kur slēpjas maģija?

Jaunatnes darbiniekiem un citiem, kas strādā ar jauniešiem (pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem, mentoriem u.c.) ir iespēja bez maksas doties izglītības projektos, pateicoties programmas “Erasmus Plus” finansējumam. Tā ir lieliska iespēja uzzināt vairāk par jaunām metodēm, instrumentiem, satikt kolēģus no citām valstīm dalīties un gūt jaunu pieredzi. Plašāk tās pazīstamas kā apmācības, lai arī zem oficiālā nosaukuma - jaunatnes darbinieku mobilitātes slēpjas arī studiju vizītes, darba ēnošanas, partneru tīklošanās, semināri u.c. Šie pasākumi ir vērtīga pieredze, tādēļ es mudinu arī citus kolēģus izmantot šo iespēju.

PuMPuRa projekts "Radi Sevi Pats"

 

Jau no šī gada februāra Radi Vidi Pats uzsāk atbalsta projektu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai skolēniem un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem.

 Visu šo laiku esam piedāvājuši vides izglītības aktivitātes, pēdējos gados pastiprinātu uzmanību   pievēršot jauniešiem NEET situācijā (Not in Employment, Education and Training - kas nav iesaistīti ne   nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās).

 Projekta “Radi Sevi Pats” ideja radās, iedvesmojoties no citām Eiropas jauniešu organizācijām, kuras   jauniem cilvēkiem piedāvā neformālajā izglītībā balstītas izaugsmes programmas, kas palīdz   dalībniekiem attīstīt dažādas prasmes un pašapziņu.

 Projekta “Radi Sevi Pats” mērķis ir nodrošināt dalībniekiem iespēju apgūt jaunas prasmes un zināšanas   gan vides izglītības jomā, gan pasākumu organizēšanā, īstenojot pašiem savas iniciatīvas. Aktivitātes   būs balstītas neformālās izglītības principos, kas veicinās jauniešu radošumu un spēju domāt ārpus   formālās izglītības rāmjiem. Projekta aktivitātes cels jaunieša pašapziņu, palīdzēs atklāt un attīstīt   jaunas intereses, motivēs aktīvāk iesaistīties dažādos sabiedriskos procesos, apzinoties savu lomu savas vides veidošanā. Projekta ietvaros jaunietim ar biedrības sniegto atbalstu būs iespēja izveidot pašam   savu iniciatīvas projektu. Projekta rezultātā dalībnieki spēcinās savu motivāciju turpināt mācības.

 “Radi Sevi Pats” tiešā mērķa grupa ir 16 jaunieši no dažādām Liepājas mācību iestādēm. Tie būs   vispārziglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei vai profesonālo izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz   4. kursam.

 

 

Radi Sevi Pats” tiek īstenots projekta “PuMPuRS” (“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”) ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.

"Make It Happen" Rumānijā

19. janvārī Radi Vidi Pats komanda - jauniešu darbiniece Linda un aktīviste Marika kopā ar Vaiņodes pamatskolas superīgajām skolotājām Guntu un Viktoriju devās uz slovāku organizācijās VIAC rīkoto apmācību kursu Rumānijā.

Apmācības Itālijā jaunatnes darbiniekiem

Pagājušā gada rudenī daži jaunatnes darbinieki no mazākām Latvijas pilsētiņām devās uz “Erasmus+” finansētām apmācībām Itālijā,Pesaro pilsētā. Apmācībās piedalījās jaunatnes darbinieki no 7 valstīm – Itālijas, Austrijas, Spānijas, Turcijas, Bulgārijas, Francijas un Latvijas. Un 3 jaunatnes dalībnieki no Latvijas vēlas dalīties savā pieredzē ar citiem.

Gundega Jēkabsone, 307. Džūkstes mazpulka vadītāja :

Apmācību laikā mācījāmies un dalījāmies pieredzē ,kā motivēt, atbalstīt, stiprināt jauniešus būt pilsoniski aktīviem, iesaistīties kopienu attīstībā. Analizējām problēmas un meklējām iespējas dažādās valstīs, reģionos. Mums ir daudz līdzīgā, bet ir arī daudz atšķirīgā. Piemēram itāļu un franču kopienās ir bēgļu integrācijas problēmas, kādas mēs neizjūtam Latvijas laukos, taču mazos, nomaļos Itālijas ciemos, līdzīgi kā mums, ir ierobežotas sabiedriskā transporta iespējas, un līdz ar to iespējas jauniešiem nokļūt patstāvīgi uz aktivitātēm ārpus ciema. Jaunieši līdz 18 gadiem, pirms autovadītāja tiesību un auto iegūšanas ir ļoti atkarīgi no vecākiem. 

 

Foto no Latvijas Mazpulku arhīva

Foto no Latvijas Mazpulku arhīva

Dalība projektā "Happy Water"

Attēlu rezultāti vaicājumam “liepajas beach”

Pateicoties sadarbībai ar "Homo Ecos", nākamnedēļ, 4.jūnijā biedrības valdes loceklis Staņislavs Babins dosies uz Viļņu, Lietuvā,
lai piedalītos projekta "Happy Water" noslēguma konferencē, kurā apkopos labākās prakses ekoloģiskajiem projektiem, tajā skaitā
bērnu un jauniešu pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu, kā arī diskutēs par iespējām turpināt sadarbību starp organizācijām un valstīm.

ErasmusLV

AgencyLV

Main menu lv-LV